Hem

Screenshot 2016-05-19 14.09.26

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Screenshot 2016-05-19 14.13.17

Vi skapar och driver långsiktiga program inom samverkan skola-arbetsliv, samt andra program som ska underlätta för unga att hitta egna vägar till jobb.

Screenshot 2016-05-19 14.14.33

Vi säljer medverkan i våra program till arbetsgivare som värderar en professionell tjänst för affärsdrivet hållbarhetsarbete. Affärsnyttan är mer engagerade medarbetare, employer branding, ökad mångfald, att attrahera och behålla talanger, tydliggöra värderingar, bygga företagskultur och varumärke.

Screenshot 2016-05-19 14.18.42

Vi ger möjlighet för enskilda och anställda att på ett enkelt sätt med egen tid och engagemang göra något konkret för ungdomar som behöver stöd att hitta sin väg till jobb och värde i samhället.

Screenshot 2016-05-19 14.18.50

Genom att skapa effektiv samverkan i stor skala mellan företag, kommuner, skolor, universitet, föreningar och andra samhällsaktörer utvecklar vi möjligheter för medmänniskor och samhälle att nå sin fulla potential.

Program

Frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar elever på högstadiet och gymnasiet. Arbetsgivare erbjuder anställda att engagera sig och tar emot studiebesök.

My Dream Now är vårt huvudprogam. Vi skapar inspirerande möten mellan elever och arbetsliv.

Läs mer på: mydreamnow.se
My Dream Nows verksamhetsrapport

Jonas Bygdeson med medarbetare har mångårig erfarenhet av att driva och utveckla volontärprogram och hållbarhetsprogram för företag. Bland tidigare uppdragsgivare märks Astra Zeneca, Lantmännen, Swedbank.

Vår kompetens ligger i att gå från ord till handling. Med gedigen näringslivsbakgrund ser vi affärsnytta och effektivitet som förutsättningar för ett affärsdrivet hållbarhetsarbete.

Creador AB är ett idéburet socialt företag med ett tydligt och primärt syfte att skapa största möjliga samhällsnytta i linje med vår vision. Vi säljer och levererar tjänster med tydligt värde för våra kunder. Vi strävar efter positivt finansiellt resultat för långsiktigt hållbar utveckling och större social nytta. Vinst ska i huvudsak stanna i bolaget för att utveckla verksamheten och nå det samhällsnyttiga målet.

För att nå våra mål behöver vi professionella medarbetare som kan få marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Jonas Bygdeson brukar kallas social entreprenör, han är grundare av My Dream Now och anställd VD.

Creador AB ägs av Jonas Bygdeson. 

Creador AB är politiskt, religiöst och ideologiskt obundet.

Creador AB Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse, signerad

Styrelsen: 
Carolina Engström Lökken, ordförande
Rana Ersgård
Jonas Bygdeson