Creador AB |
15254
home,page,page-id-15254,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Screenshot 2016-05-19 14.09.26

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Screenshot 2016-05-19 14.13.17

Vi skapar och driver långsiktiga program inom samverkan skola-arbetsliv, samt andra program som ska underlätta för unga att hitta egna vägar till jobb.

Screenshot 2016-05-19 14.14.33

Vi säljer medverkan i våra program till arbetsgivare som värderar en professionell tjänst för affärsdrivet hållbarhetsarbete. Affärsnyttan är mer engagerade medarbetare, employer branding, ökad mångfald, att attrahera och behålla talanger, tydliggöra värderingar, bygga företagskultur och varumärke.

Screenshot 2016-05-19 14.18.42

Vi ger möjlighet för enskilda och anställda att på ett enkelt sätt med egen tid och engagemang göra något konkret för ungdomar som behöver stöd att hitta sin väg till jobb och värde i samhället.

Screenshot 2016-05-19 14.18.50

Genom att skapa effektiv samverkan i stor skala mellan företag, kommuner, skolor, universitet, föreningar och andra samhällsaktörer utvecklar vi möjligheter för medmänniskor och samhälle att nå sin fulla potential.

Program

MDN logga vit bakgrund

Frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar elever på högstadiet och gymnasiet. Arbetsgivare erbjuder anställda att engagera sig och tar emot studiebesök.

Vi skapar Inspirerande samverkan skola-arbetsliv. Områden med störst potential är prioriterade. Programmet startade 2011 i Husby i Stockholm. 2015/16 finns vi på mer än 16 skolor i Stockholm, Botkyrka, Sollentuna, Göteborg, Malmö och Linköping.

DHL, Tieto, Nordea, KPMG, Fujitsu, Länsförsäkringar, Attendo, Canon, MTR, Skanska, 3, SEK, Teleopti, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad är några av kunderna.

Målet är att nå 10 000 unga 2017 och 1 000 000 unga 2026.

Läs mer på mydreamnow.se

ACT logga

Unga skapar aktiviteter inom idrott och kultur. ACT/ ger unga ökade möjligheter att prova på vad de tycker är roligt och engagerande, ge möjlighet till kreativitet och gemenskap, få erfarenheter av att ta ansvar och leda projekt.

Vi skapar samarbeten med befintliga föreningar och underlättar för unga att engagera sig i deras ordinarie verksamheter. ACT/ skapar samarbeten med företag, kommuner, myndigheter och andra aktörer.

ACT/s främjar möten mellan generationer, geografiska områden, ungdomar och yrkesaktiva.

ACT/  drivs som ideell förening med stöd av Creador AB, som tecknar avtal med företag, arvoderar projektledare, utvecklar metodik och utvärderar. Den ideella föreningen ger möjlighet till lokalt engagemang, ger unga föreningserfarenhet, söka lokala bidrag, möjlighet att boka lokaler etc.

Läs mer på act.creador.se

ourownprogram

Vill ni skapa ett eget volontärprogram för ert företag?

Har ni en idé om hur ni kan göra skillnad för ungdomar med tydlig koppling till just er verksamhet?

Driver ni ett eget initiativ i dag, men känner att det borde bli mer effektivt med en partner som kunde administrera programmet?

Jonas Bygdeson med medarbetare har mångårig erfarenhet av att driva och utveckla volontärprogram och hållbarhetsprogram för företag. Bland tidigare uppdragsgivare märks Astra Zeneca, Lantmännen, Swedbank.

Vår kompetens ligger i att gå från ord till handling. Med gedigen näringslivsbakgrund ser vi affärsnytta och effektivitet som förutsättningar för ett affärsdrivet hållbarhetsarbete.

Creador AB är ett idéburet socialt företag med ett tydligt och primärt syfte att skapa största möjliga samhällsnytta i linje med vår vision. Vi säljer och levererar tjänster med tydligt värde för våra kunder. Vi strävar efter positivt finansiellt resultat för långsiktigt hållbar utveckling och större social nytta. Vinst ska i huvudsak stanna i bolaget för att utveckla verksamheten och nå det samhällsnyttiga målet.

För att nå våra mål behöver vi professionella medarbetare som kan få marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Jonas Bygdeson brukar kallas social entreprenör, han är grundare av My Dream Now och anställd VD.

Creador AB ägs av Jonas och Maria Bygdeson. 

Creador AB är politiskt, religiöst och ideologiskt obundet.

Styrelse 2016: 
Carl-Viggo Östlund
Johan Amnéus
Maria Bygdeson
Jonas Bygdeson 
Kontakt: 
VD Jonas Bygdeson
070-44 99 612
unnamed